تبلیغات
GIPFEL - سنگ جاده

GIPFEL

سنگ جاده

در روزگار قدیم، پادشاهی سنگ بزرگی را كه در یك جاده اصلی قرار داد. سپس در گوشه‌ای قایم شد تا ببیند چه كسی آن را از جلوی مسیر بر می‌دارد. برخی از بازرگانان ثروتمند با كالسكه‌های خود به كنار سنگ رسیدند، آن را دور زدند و به راه خود ادامه دادند. بسیاری از آن‌ها نیز به شاه بد و بیراه گفتند كه چرا دستور نداده جاده را باز كنند. امّا هیچیك از آنان كاری به سنگ نداشتند.

سپس یك مرد روستایی با بار سبزیجات به نزدیك سنگ رسید. بارش را زمین گذاشت و شانه‌اش را زیر سنگ قرار داد و سعی كرد كه سنگ را به كنار جاده هل دهد. او بعد از زور زدن‌ها و عرق ریختن‌های زیاد بالاخره موفق شد. هنگامی كه سراغ بار سبزیجاتش رفت تا آن‌ها را بر دوش بگیرد و به راهش ادامه دهد متوجه شد كیسه‌ای زیر آن سنگ در زمین فرو رفته است. كیسه را باز كرد پر از سكه‌های طلا بود و یادداشتی از جانب شاه كه این سكه‌ها مال كسی است كه سنگ را از جاده كنار بزند. آن مرد روستایی چیزی را می‌دانست كه بسیاری از ما نمی‌دانیم!

«هر مانعی، فرصتی است تا وضعیت‌مان را بهبود بخشیم.»


+ نوشته شده در جمعه 17 اردیبهشت 1389 ساعت 01:20 ب.ظ توسط elena نظرات |