تبلیغات
GIPFEL - raze del

GIPFEL

raze del

كاش آنگونه مرا اسیر آن نگاهت نكرده بودی و این چنین مرا میان دوزخ و برزخ رها نمی كردی

نمی دانم به كدامین خطا باید اینگونه امتحان شوم و چرا اولین گام در این راه را باید آهسته و پیوسته پیمود

كاش لحظه ها آنطور كه باید نوسان می كرد و گذ ر ثانیه ها به دل چنگ نمی زد

كاش این تپش قلب به من می گفت این همه تلاطم از چیست

و دگر بار چرا باید اینطور از این راه جدا باشم و ندانم پی چی یا كی بروم

گاه بازم این نوای دلنشین مرا به یاد آن سكوت دل انگیز می اندازد

و حس می كنم  میان آسمان و زمین به پرواز در آمده ام

لذت پرواز زیباست  اوج گرفتن تا بیكران و فراموشی این ارتفاع

فرود به ساحل دلنواز و روح انگیز دریا و نوازش موجها با بالهایت  تورا به زیباترینهای هستی سوق می دهد

اوج بگیر و از كرانه های دریای مواج لذت ببر

و آنسان به تماشای غروب بنشین كه بتوانی تمام زیبائی آن را نظاره گر باشی


+ نوشته شده در شنبه 15 خرداد 1389 ساعت 09:33 ب.ظ توسط elena نظرات |